Frågor & svar

Behöver jag anmäla att jag ska ta Boråsklassikern?

Nej, du är automatiskt med om du deltar i någon av klassikersträckorna i respektive arrangemang. Det är också kostnadsfritt att delta.

Hur gör jag för att få medaljen?

Du kommer erbjudas att få köpa medalj eller diplom per e-post efter du har klarat klassikern.

Du kan också välja om du vill få din medalj utdelad på Föreningsgalan i november, eller få den hemskickad via post. Diplomet skickas per post.

När kommer medaljen?

Medaljen kommer tidigast att delas ut i samband med Föreningsgalan i november. 
För er som inte kan eller vill deltaga på galan skickas medaljen per post.

Föreningsgalan

Alla som har klarat Boråsklassikern får en inbjudan att gratis vara med på föreningsgalan. Föreningsgalan uppmärksammar föreningar och personer med stipendier och utmärkelser.

De delar också ut Boråsklassikermedaljen!

Föreningsgalan arrangeras tillsammans av:
Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnd, SISU Idrottsutbildarna och Föreningsrådet.

Får man byta ut något lopp?

Nej! Endast de lopp som ingår i Boråsklassikern gäller.

Måste jag tillhöra en klubb?

Nej! Alla är välkomna att ställa upp.

Hur gammal måste jag vara?

För att göra Boråsklassikern måste du ha fyllt 17 år när du påbörjar första tävlingen.

Kan man få dispens om man blir sjuk och göra loppet året efter?

Nej, allt måste utföras inom en tolvmånaders period.

Boråsklassikerns föreningar och samarbetspartners