Arrangörer

Vid specifika frågor angående arrangemangen, se kontaktpersoner nedan.

Klassikerskidan

Klassikermedaljen

Kontaktperson: Toivo 0768-243356

Kontaktperson: Morgan 0703-102498

Linnémarschen

Kontaktperson: Jan Hilding

E-post: kansliet@hestraif.se

Fråga på Facebook

Viaredssjön Runt

Kontaktperson: Klas Hoof

E-post: styrelsen@borasca.se

Borås Open Water

Kontaktperson: Jonas Söderberg

E-post: jonas@skelfsborg.com

Kretsloppet I Borås

Kontaktperson: Roger Hjelm

Kontakta vår support

 

Boråsklassikerns föreningar och samarbetspartners