Ändrade regler för Klassikern

P.g.a rådande pandemi och att vissa event inte kunnat genomföras under 2020-2021 så har vi valt att ge dispens på 12-månadersregeln temporärt.

P.g.a rådande pandemi och att vissa event inte kunnat genomföras under 2020-2021 så har vi valt att ge dispens på 12-månadersregeln temporärt.
Om du har påbörjat klassikern under 2019-2021 och något av loppen inte kunnat genomföras under 2020-2021 så kan du istället genomföra loppet 2022 och det tillgodoräknas även om det inte är inom 12 månader.
Det ger förhoppningsvis alla chansen att klara klassikern även om event ställs in eller datum flyttas fram.