Beställ nu!

Klassikerpaketet 2022!

Nu finns klassikerpaketet 2022 att beställa!

Delta i 5 - betala för 4 klassikerarrangemang 2022. 
Anmäl dig bara en gång, så är du automatiskt anmäld till samtliga 5 klassikerarrangemang.  Du har klarat klassikern, när du genomfört 4 av 5 arrangemang inom 12 månader. 

Läs mer och beställ.